IzzyRest POS

izzyrest
izzyrest2

IzzyRest POS

IzzyRest to prosty w obsłudze, a zarazem bardzo rozbudowany system gastronomiczny umożliwiający prowadzenie sprzedaży w obiekcie gastronomicznym z wykorzystaniem ekranów dotykowych lub terminali POS, na rachunkach otwartych, lub w trybie fast-food, dokonywanie rezerwacji stolików, obsługę kart rabatowych oraz rozbudowane system promocji.

Cena1,150.00zł

Funkcje POS – praca kelnerska

 • rozbudowany system uprawnień dla kelnerów
 • przyporządkowanie zdjęć lub dowolnej grafiki do poszczególnych przycisków na ekranie
 • wydruki rachunków wstępnych (dowolnie definiowane z możliwością umieszczenia grafiki)
 • obsługa dowolnej liczby drukarek kuchennych (system sam rozdziela wydruk pozycji z jednego rachunku na poszczególne drukarki, potwierdzanie storna wydrukiem, wydruki kontrolne, itp)
 • łatwa i przejrzysta obsługa
 • wiele punktów sprzedaży
 • obsługa palmtopów (dowolnych posiadających system Windows Mobile lub Windows CE)
 • obsługa ekranów dotykowych
 • atrybuty produktów (np. bardziej wysmażony, mniej wysmażony), w tym również atrybuty ilościowe
 • zmiana kolejności bonowania (technologia drag&drop – przesuwaj dowolnie palcem dany produkt po rachunku w górę i w dół)rozbudowany system rabatowania (karty rabatowe dowolnie definiowane, rabaty kwotowe i procentowe, rabat dla wybranych pozycji, itp)
 • możliwość stornowania pozycji w zależności od nadanych uprawnień
 • łączenie i dzielenie rachunków
 • grupowa obsługa rachunku
 • system autoryzacji niektórych funkcji przez managera (nadawane uprawnieniami)
 • obsługa dowolnej ilości rachunków dla każdego kelnera
 • graficzna prezentacja sali (automatyczne przyporządkowanie rachunku do stolika)
 • możliwość nadawania własnych nazw poszczególnym rachunkom lub nazwy nadawane automatycznie
 • logowanie przy pomocy kart magnetycznych lub zbliżeniowych
 • drukowanie faktur VAT oraz możliwość zamiany paragonów na faktury
 • pełna rejestracja historii rachunku
 • obsługa rezerwacji stolików (z możliwością wstępnej rezerwacji menu + możliwość automatycznego utworzenia rachunku kelnerskiego na podstawie rezerwacji)
 • definiowane własne raporty kelnerskie
 • rozliczenia kelnerskie
 • wydruk rozliczenia zmiany
 • obsługa klientów telefonicznych: zapis dzwoniących klientów umożliwiający wydruk zlecenia dla kierowców z danymi klienta
 • późniejsze wyszukanie klienta po numerze telefonu lub nazwie
 • wyszukanie adresu klienta na mapie (z wykorzystaniem popularnych serwisów internetowych)
 • przypisanie kierowcy do konkretnego zlecenia, itd.obsługa: zestawów alternatywnych (np. frytki lub ryż lub ziemniaki, cola lub fanta lub sprite)
 • kompozycji produktów z wyborem z listy oraz kompozycji z wyborem z grup (np. pizza z wymiennymi składnikami, dzielona na części, itd.)

Funkcje biurowe

 • obsługa sieci lokali dzięki możliwości synchronizacji baz danych na poziomie klientów
 • definicji surowców, receptur, produktów, promocji, itd.
 • rozbudowane definiowanie promocji i rabatówtworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danychdostęp do pełnej funkcjonalności przez Internet
 • współpraca z systemem hotelowym izzyHotel
 • dowolnie definiowane raporty i wydruki, w tym wykresy
 • możliwość śledzenia dowolnych połączeń (np. towar->receptury w których występuje->rachunki na których został sprzedany->szczegóły rachunku->szczegóły operacji magazynowej itp.)
 • dostęp do rozliczeń kelnerskich
 • analizy rozliczeń
 • bezpośredni pogląd rachunków kelnerskich (wraz z ich pełną historią)automatyczne raporty braków magazynowych na podstawie stanów minimalnych i poziomów ostrzegawczych
 • moduł kalkulacji kosztów (doskonałe narzędzie do planowania większych imprez z możliwością zapisania w zewnętrznym pliku danej kalkulacji,automatyczne przygotowanie listy zakupów, itp)
 • dowolne wyszukiwanie
 • filtrowanie i grupowanie danych
 • szybki dostęp do raportów i wykresów (np. historia obrotu towarem, stan magazynowy na dowolny dzień wstecz
 • definiowalne wszystkie listy słownikowe
 • obliczanie kosztu receptury na bieżąco w trakcie jej tworzenia w/g średniej ceny magazynowej składników lub w/g ostatnich cen przyjęcia na magazyn
 • definiowanie receptur dla dowolnej ilości porcji (możliwość zmiany ilości porcji w trakcie tworzenia receptur)
 • tworzenie receptur na zasadzie przeciągania myszą odpowiednich składników
 • rozbudowane definiowanie uprawnień użytkowników
 • łatwe i naturalne przeglądanie i edytowanie towarów, receptur i produktów (rezygnacja z kodów, operacje jedynie na nazwach – najbardziej naturalne z możliwych, zastosowanie technologii drag&drop np. przy przesuwaniu towarów pomiędzy poszczególnymi grupami)

Obsługa magazynów

 • dostęp do pełnej funkcjonalności przez Internet
 • dowolne wydruki i raporty łącznie z wykresami
 • inwentaryzacje + wydruki arkuszy spisów z natury
 • eksport danych do plików *.xls, *.pdf, *.html, *.txt
 • przeglądanie dokumentów magazynowych w dowolnym przekroju (łączenie, grupowanie, filtrowanie danych)
 • obsługa dostawców
 • łatwe wprowadzanie dokumentów przyjęć PZ (z wykorzystaniem naturalnych przeliczników jednostek miary i zawartości opakowań)
 • definiowane rodzaje operacji magazynowych
 • dowolna definiowana struktura magazynów
 • rozliczanie magazynów on-line

Funkcje finansowe

 • możliwość generowania danych do systemu księgowego
 • kalkulator odsetek (definiowalna stawka odsetek)
 • dokumenty KP/KW
 • rejestr VAT
 • analizy sprzedaży w/g dowolnych danych
 • obsługa faktur zaliczkowych
 • zamiana paragonu na fakturę
 • faktury korekty
 • obsługa faktur VAT z terminala kelnerskiego i części „biurowej” (możliwość automatycznego łączenia pozycji rachunku według stawek VAT i fakturowania „usług gastronomicznych”
 • obsługa paragonów z terminala kelnerskiego i części „biurowej”
Przeznaczenie

Stanowisko sprzedaży POS – lokal gastronomiczny